Pseudokras - lokality mimo Krušné horyPseudokrasové a puklinové jeskyně patří mezi oblíbené objekty mého zájmu. Prozatím zde najdete několik zpráv o průzkumu, časem budou přidány další fotografie.


- download -

Zpráva o průzkumu pseudokrasu Českého ráje - Trosky (29.8.2000)
Zpráva o průzkumu pseudokrasu v okolí Máchova jezera (1.-3.6.2001)

Český Ráj:
Postojná jeskyně, zvaná též Amerika


Pseudokrasová jeskyně v Zeleném dole, cca 5 km od Turnova.
Jedná se patrně o největší pseudokrasovou jeksyni na turnovsku (některé prameny uvádějí až 16x18m).
Vstupní otvor je vlevo od značené cesty na Rotštejn. Otvor 2x8m, místy se snižuje až na 80cm. Průměrná výška v hlavní "síni" je asi 2 až 2,5m. celkové délky všech průlezných prostor je asi 75m.
Podle archeologických nálezů z r. 1947 byla byla jeskyně osídlena lužickým lidem.
Naproti postojné se nacházejí další jeskynní otvory.

FOTOGRAFIE:

Máchův kraj:
Skalní brána, Psí kostel


Skalní brána - útvar na konci skalního hřbítku v západní části Hradčanských stěn.
Rozměry: šířka 4,5m , výška 2-5m
Psí kostel - zajímavý "podzemní" prostor v pískovcovém skalním bloku o rozměrech 7x9x5m.
Pravděpodobně vznikl umělým rozšířením původních skalních převisů a oken.

FOTOGRAFIE:

Máchův kraj:
Černá rokle, Braniborská jeskyně, Divadlo


Černá rokle - řada pískovcových převisů
Braniborská jeskyně - skalní převis dlouhý přes 40m. vysoký 6m a hluboký 12m.
Za války sloužil místním lidem jako úkryt.
Divadlo - rozsáhlý skalní převis ve Hradčanských stěnách.

FOTOGRAFIE:

Beskydy:
Pulčínské skály - Hradisko


Puklinová jeskyně o délce cca 40 na vrcholu kopce Hradisko.

FOTOGRAFIE:

Doupovské hory:
Skalky skřítků


Původ tohoto útvaru není jasný, existuje několik vědeckých hypotéz.
Jedná se o cca 60 pravidelných válcových dutin o průměru až 1m a hloubce až 4m.
Vyskytuje se v třetihorním sopečném tufu.

FOTOGRAFIE:

- zpět -