Podleská štolaPůvodní název je Tiefer Streitpingen Stolln. Jedná se o dědičnou štolu
Štola směřuje pod rozsáhlý porub na kótě Pískovec, který má spíše podobu povrchového lomu, než hlubinné těžby.
S těžbou se započalo po ukončení rýžování v Černé. Štola byla ražena ve starších dobách při své vyjímečné délce dosáhla až na křížení žil Rothen, Andreas, Frischglueck a Fischzug.
Ropku 1772 převzal důlní díla na Pískovci rakouský erár a v 18. a počátkem 19. stol. zde vedl kutací práce. Zároveň prováděl rozsáhlý průzkum na úrovni této štoly. Výsledkem však bylo zjištění, že ložiska mají pouze povrchový charakter. Proto došlo později k pozastavení prací.
Štola je osazena mříží, přístupná část má pouze několik málo metrů, hned za vchodem se rozdvojuje. Většina chodby je však až po strop zaplněna kaolínem, vyplaveným z Greisenu.


Fotografie:


podlesí     vstupní portál osazený mříží

Lit.: KD7
- zpět -