Buď vítán, kdož v dobrém přicházíš !

Na následujících stránkách nalezneš něco málo informací o středověkém hornictví v Krušných horách, způsobech těžby, geologii a popis některých důlních revírů.

Není smyslem této stránky, poskytnout vyčerpávající informace, na to je daná problematika příliš rozsáhlá.
Vzhledem k postoji státních orgánů (zejména MŽP), které zpravidla nepovažují stará důlní díla za historickou památku není přílišné zveřejňování informací ani vhodné.

Tato stránka nechť slouží především jako kontakt pro podobně zaměřené nadšence.

Zdař Bůh !vstupte do podzemí...
... vstup do štoly ...
Stává se pomalu zvykem v zemích českých přebírat informace a fotografie bez uvedení zdroje či autora.
Před nedávnem jsem byl shodou okolností upozorněn na podobně zaměřený web,
kde nejenže se objevili mé fotografie, ale na nich dokonce jako podpis doplněno doplněno logo zmíněného webu.
Pro jsem byl donucen "doplnit" všechny fotografie vodoznakem, který sice hyzdí jejich vzhled, ale zaručuje jistou míru ochrany.